Agnieszka Wojnarowska

Psycholog, wykładowca, doktor nauk społecznych. Pracuje w Katedrze Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania związane z regulacją emocji, rozwojem kompetencji osobistych opartych na samoświadomości i refleksyjności, oraz ograniczaniem negatywnych zjawisk interpersonalnych i międzygrupowych. Od 2006 roku prowadzi zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. z psychologii emocji, psychologii społecznej, pracy w zespole. Współpracowała m.in.: z Akademią Leona Koźmińskiego i Uniwersytetem Dzieci. Stale rozwija własną praktykę uważności, jednocześnie wdrażając ją w różne obszary działalności zawodowej i życie osobiste.