Rekrutacja

Pre-rekrutacja 1 – 30 czerwca 2019 rozpoczęta!  Zapraszamy do składania dokumentów

 

 

Pre-rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęta! Zapraszamy do składania dokumentów

 

Dyżury telefoniczne:

Małgorzata Jakubczak  tel. 600 837 898

Fundacja Polski Instytut Mindfulness

Opiekun Merytoryczny kierunku

  • 06 środa 9:00-11:00
  • 06. czwartek 17:00-19:00

 

Kontakt telefoniczny poza dyżurami:

Sylwia Rogala-Marciniak tel. 508 098 116

Uniwersytet Łódzki

Koordynator studiów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego,
2. Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy
4. Kserokopia dowodu osobistego (obustronna)

5. Dwa zdjęcia.
Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

z dopiskiem  Mindfulness w edukacji

 

Uwaga, w okresie od 15 lipca do 4 września prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą. 

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów (od 5 września) :
– do Sekretariatu Studium, pokój  A 230 – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia  Mindfulness w edukacji.

Informacje dotyczące rekrutacji oraz składania dokumentów można uzyskać pod telefonem: +48 508098116.

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

KOSZTY UCZESTNICTWA

 

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z kursem MBSR, materiałami dydaktycznymi oraz pełnym wsparciem merytorycznym.

Opłata za studia może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego konta wpłat (nie później niż do 10 października), a druga – 3.250 zł płatna do końca lutego w roku akademickim.

Pod koniec drugiego semestru obowiązuje dodatkowa opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów.

ROCZNY CYKL REKRUTACYJNY

 

Aby zapewnić wysoką jakość studiowania zdecydowaliśmy się prowadzić tylko jedną edycję (grupę) studiów w ciągu roku akademickiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy prowadzący zajęcia oraz koordynujący przebieg merytoryczny i organizacyjny są w stanie w pełni zaangażować się w pracę z grupą oraz każdym uczestnikiem. Zależy nam na zaawansowanym kształceniu, rozwoju i przygotowaniu do praktyki, a to wymaga od nas poświęcenia dużej uwagi potrzebom uczestników naszych studiów.

 

Rozumiemy, że organizowanie studiów i rekrutacji w cyklu rocznym może być mało satysfakcjonujące dla osób, które „od zaraz” chciałyby rozpocząć naukę. Zachęcamy jednak do cierpliwości i spokojnego doczekania do najbliższej rekrutacji. Dla autentycznego rozwoju i efektywności studiowania ważne jest przecież nie to aby podjąć „jakiekolwiek” studia, ale żeby podjąć takie, które są wysokiej jakości