To co nas wyróznia

UNIKALNE KORZYŚCI

 

Nasze studia stwarzają unikalną możliwość uzyskania kilku dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Po pierwsze studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są gwarancją rzetelnego i uznawanego wykształcenia poświadczanego państwowym świadectwem. Po drugie pozwalają na rozwój osobistej uważności, gdyż każdy uczestnik przechodzi pełny licencjonowany kurs Mindfulness Based Stress Reduction, stanowiący podstawę do pracy z uważnością i potwierdzany zaświadczeniem.
Po trzecie pozwalają na realizację superwizowanego projektu, który będzie zwieńczeniem edukacji i własnej praktyki, a pozytywnie oceniony pozwoli na uzyskanie dodatkowego certyfikatu Promotora Uważnej Szkoły wydawanego przez Partnera Merytorycznego Studiów – Fundację Polski Instytut Mindfulness POLIM.

 

Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM  jest prekursorem kształcenia w zakresie Mindfulness w Polsce. Jej celem jest upowszechnianie w Polsce Mindfulness i szerokiego spectrum jej zastosowań w profilaktyce i ochronie zdrowia, promocji zdrowia psychicznego, edukacji, opiece społecznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi i w pokrewnych dziedzinach. Jako ośrodek kształcący nauczycieli współpracuje z The Institute for Mindfulness-Based Approaches – IMA, europejskim centrum prowadzącym specjalistyczne kursy kształcenia nauczycieli MBSR. Pracuje zgodnie z ogólnoświatowymi standardami The Center for Mindfulness – CFM, założonym przez twórcę metody John Kabat-Zinn’a.

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 

W trakcie studiów uczestnicy będą brali udział w głównym programie rozwoju własnej uważności. W ramach studiów zostanie zrealizowany pełny 8-tygodniowy kurs Mindfulness Based Stress Reduction, zgonie z jego standardami. Pozwoli to na wypracowanie wewnętrznej postawy niezbędnej do rozumienia i dalszego propagowania idei Mindfulness.

 

Nasze studia to nie tylko rok intensywnej pracy na rozwojem własnych kompetencji, ale także początek ciągłego doskonalenia. Jako absolwent uzyskasz dostęp do specjalnie przygotowanych kursów dokształcających i dedykowanych warsztatów w specjalnych cenach. Zaprosimy Cię także do społeczności, w ramach której regularnie spotykamy się na warsztatach, klubach i odosobnieniach, by doskonalić różne aspekty uważności.

EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE

 

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z dużym naciskiem na aktywność uczestników. Opierając się na metodyce uczenia ludzi dorosłych, każde zajęcia w sposób optymalny łączą przekaz wiedzy z ćwiczeniem umiejętności i refleksją, osadzając wszystkie treści w praktyce. Podczas zajęć stosowane są aktywne metody uczenia i i praca na tworzącym się procesie grupowym, spotkasz się także z wieloma zadaniami indywidualnymi (praktyka uważności), ćwiczeniami w parach, grupach. Będziemy uczyć się w trakcie dyskusji, wymiany doświadczeń i ćwiczeń kreatywnych. Zajęcia to jednak nie tylko nauka na sali, to także praktyka indywidualna pomiędzy zjazdami, pogłębianie osobistej refleksji i kontemplacji własnych doświadczeń. Możesz się spodziewać, że będzie to wymagający rok osobistego rozwoju.

NIEZWYKŁA KADRA

 

Studia tworzone są i prowadzone przez zespół praktyków i specjalistów poszczególnych dziedzin. Nasz Partner Merytoryczny Polski Instytut Mindfulness rekomenduje nauczycieli i wykładowców, będących praktykami uważności. Spotkasz również certyfikowanych trenerów i wybitnych naukowców, co gwarantuje ci wymianę teorii i praktyki na najwyższym poziomie.